Kort om essayet
Et essay er en helhetlig tekst der du argumenterer, kommenterer og tar stilling til emnet og punktene i oppgaveteksten. Kort fortalt går essayet ut på at du skal tenke så det knaker og forsøke å få klarhet i og oversikt over emnet du har fått oppgitt. Du skal begrunne og dokumentere synspunktene dine så godt du kan, og finne flest mulige eksempler både for og imot - for så til slut...t å samle trådene.
Det skal med andre ord "skje noe" i et godt essay. Essayet er reflekterende og undersøkende.
NB: Det er viktig å huske på at et essay ikke er en fristil, men en tekst der du formidler din nyanserte og selvstendige tenkning på en reflektert måte.
Trinn 1: Les oppgaveteksten
Oppgaveteksten er din veiledning til hva du skal gjøre i essayet ditt. Det er derfor viktig at du er helt sikker på hva oppgaven ber deg om å gjøre. Det er første skrittet mot en god karakter. I et essay står det ofte angitt under oppgavetypen at du skal: ?write a text?.
Eksempel:
?Write a text where you present and discuss some songs and/or poems that you feel have an important message.?
?Write a text? betyr at du kan velge fritt mellom ulike typer eksamenssjangre, for eksempel ?article?, ?feature article?, ?essay? eller lignende. Det passer ofte godt å skrive essay i slike sammenhenger. Hvis du velger essayet som sjanger, må du finne frem noen momenter før du begynner å skrive:
? Emnet? Punktene som skal være med
Emnet
Emnet er det temaet du har fått oppgitt på forberedelsesdagen.
Eksempler:
?During your preparation day you were asked to find information about: ?Visiting, studying/or working in an English-speaking country?.
Eller:
?During your preparation day you were asked to read and review songs/poems and literary texts that express personal feelings and social and political views.?
Punkter som skal være med
Du skal bruke de punktene som oppgaveteksten ber deg bruke i essayet ditt. På den måten får du lettere en rød tråd i essayet ditt.
Eksempel på punkter fra oppgaveteksten:
In your text you should include the following:
? An introduction where you present the songs and/or poems
? An explanation of their message
? A comparison of the poems and/or songs
? A conclusion where you give your own views

ESSAY BESTÅR AV
? Innledning
? Hoveddel
? Avslutning

Innledningen
Før du begynner å skrive ditt eget essay med dine egne refleksjoner, skal du presentere emnet og eventuelle tekster i oppgavesettet. Dette er utgangspunktet ditt når du skal skrive innledningen. Det kan du gjøre på følgende måte:
? Tenk en ?pang-åpning? (?teaser?) som angir temaet ditt og som engasjerer leseren
? Presenter leseren for problemstillingen (punktene fra oppgaveteksten)
Når du skal presentere emnets problemstilling, kan du bruke et sitat, en definisjon, en faktaopplysning, et spørsmål eller lignende for å illustrere hva emnet handler om. Det kan være fint å bruke et sitat fra en av kildene du arbeidet med på forberedelsesdagen.
Eksempel med sitat:
?When you learn a good poem, you make a good friend,? Brian Johnson argues. Other than fearing for the loss of world dominance in the world of poetry, Johnson argues that poetry can be as a good friend and feels that politicians ought to look closer into the world of children?s education.
Det er viktig at innledningssetningen din, enten det er et sitat eller en definisjon, fenger leseren og griper hans eller hennes oppmerksomhet. Pass godt på at setningen du velger er relevant for innholdet i resten av essayet ditt.

Din egen stemme
I et essay skal man kunne høre forfatterens egen stemme. Det er noe av det som skiller essayet fra artikkelen. Du kan for eksempel skrive:
? ?I?m wondering if ...?? ?I?m thinking that ...?? ?At a first glance it could seem that ...? ? ?On a second thought ...?? ?Seen from another angle ...?? ?One could imagine that ...?
Denne formen for personlig stillingtagen fungerer godt i et essay ? så lenge du ikke bruker et muntlig språk eller slang. For å engasjere leseren, kan du bruke ord som ?we? og ?you?, og du kan vise at du selv er til stede i essayet ved å bruke ord som ?I?.

HOVEDDEL ? TREKK KILDENE INN I TEKSTEN DIN

? sitater, statistikker eller betraktninger fra en artikkel som understøtter dine synspunkter eller refleksjoner?
? en beskrivelse fra en hjemmeside som gir et annet perspektiv på problemstillingen?

BINDEORD ? FOR EN GOD FLYT

? Tilføyelse: also, besides, equally, further, furthermore, in addition, moreover, next, too.
? Likhet: also, likewise, moreover? Ulikhet: however, on the contrary, on the other hand, in
contrast, nevertheless? Eksempler: for example, for instance, in fact? Oppsummering/konklusjon: finally, in brief, in
conclusion, in other words, in short, in summary,
therefore? Resultat: accordingly, as a result, consequently, for this
reason, therefore

Avsluttningen/konklusjonen burde ha en sammenheng med innledningen.

  0 kommentarer på "25.04.2014"Blir glad om du kommenterer!:

Navn:
Husk meg?
E-post:

Bloggadresse:

Kommentar:


Dette designet er laget av http://katrineaastorp.blogg.noJente på 16 år fra Bodø. Her skriver jeg om det som interesserer meg. Sang, sminke, venner og ellers intressante ting som skjer i hverdagen.

Trykk her for å bli venn med meg!


Arkiv♥


· April 2014 · Juni 2012 · April 2012 · Januar 2012 · Desember 2011 · November 2011 · August 2011


Kategorier♥


· Blogg

Linker♥


· blogg.no · Få din egen blogg!

Design / Layout

hits